© 2018 Lenka Perextová    

Regresní/holistické terapie

Regresní terapie je účinná metoda, která se snaží odstranit současné problémy nalezením jejich příčiny. Díky ní, jsme schopni rozkrýt, kde a kdy vznikla příčina daného problému.

Příčinu můžeme nacházet nejen v dávné minulosti, ale také v dětství, kdy jsme přebrali určité vzorce chování i myšlení. Stejně tak některá zranění a křivdy. 

Každý je sám sobě zdrojem svého uzdravení. I na mnoho fyzických problémů lze hledat odpověď na psychické úrovni.

Regresní terapie pomáhá nahlédnout do širších souvislostí života a poskytuje nový pohled na situace.

Pomocí regresní terapie lze řešit širokou škálu problémů, ať už se jedná o:

 • traumata a fobie

 • strachy, z výšek, lidí, uzavřených prostor, projev na veřejnosti aj.

 • strach ze smrti

 • potlačené a neprojevené emoce

 • vztahové problémy, nenaplnění ve vztahu, žárlivost

 • zdravotní problémy, bolesti hlavy, migrény, alerie

 • problémy s otěhotněním, ztráta dítěte, potraty

 • nízké sebevědomí a sebeláska

 • neschopnost koncentrace a vír myšlenek

 • ztrátu energie, problémy se spánkem

 • závislosti, úzkosti, deprese, stres

 • psychospirituální krizi

 • pocity viny

 • syndrom vyhoření

 • ujasnění si životních priorit a co vlastně  chceme

Často se jedná o problémy a traumata prožité v minulosti, jichž si nemusíme být vědomi. Regresní terapie není jistě všemocná a jediná, která dokáže pomoci. Ale může být důležitým krokem na cestě ke zdraví a pochopení sebe sama.

Holistické terapie se věnují komplexně člověku jako celku a pracují s myslí, duchem i tělem. Cílem holistického přístupu je posouzení všech aspektů jedince, protože vše souvisí se vším. Fyzické problémy mají často původ v psychice. A naopak zpracování problémů na mentální úrovni vyžaduje rovněž zpracování i na fyzické úrovni, která je v mnoha terapiích opomíjená.

Holistické terapie se zabývají fyzickým tělem, mysli, pocity a emocemi, stejně tak i duchem – propojení se s vyšším já. K tomu se využívá široká škála terapií, metod a technik. Cílem je pomoci uzdravit se a rozvíjet hlubší porozumění sebe sama na všech úrovních. Ke každému jednotlivci je potřeba přistupovat individuálně a pomoci nalézt právě ty prostředky, které vedou k pomoci.

 Nakonec všichni toužíme po tom být šťastní a zdraví.