Regresní a holistická terapie

Nabízím Individuální terapii.

 

Mým cílem je pomoci Vám uzdravit se a rozvíjet hlubší porozumění sebe sama.

 

Individuální terapie je souhrnem mnoha terapií a technik například/mezi které patří:

  • Regresní terapie

  • Holistická celostní terapie

  • Art terapie

  • Pohybová terapie

  • Jóga a jógová terapie

  • Dechové cvičení a pranajáma

  • Meditace a práce s myslí

  • Relaxace a uvolnění

  • EFT

 

Jednou z hlavních terapií je regresní terapie, pomocí které můžeme mnohé pochopit. Použitím této metody jsme schopni rozkrýt kde a kdy vznikla příčina daného problému. Může to být nejen v dávné minulosti, ale i v dětství, kdy vznikla  celá řada zranění a traumat.

 

Holistická terapie se věnuje komplexně člověku jako celku, pracuje s myslí, duchem i tělem. Cílem holistického přístupu je posouzení všech aspektů jedince, protože vše souvisí se vším. Fyzické problémy mají často původ v psychice. A naopak zpracování problémů na mentální úrovni vyžaduje rovněž zpracování i na fyzické úrovni, která je v mnoha terapiích opomíjená.

 

Během sezení kromě řešení problému Vás naučím i další techniky jak pracovat na sobě a pomoci si i sami, jak relaxovat a umět „vypnout“.

 

Společně nahlédneme na váš problém z jiné perspektivy, budeme hledat příčiny problémů a Vaše vlastní zdroje pro jejich řešení. Pomohu  vám zorientovat se sám  v sobě nebo v situaci, která Vás tíží.

 

 

Na každý problém je možné/lze najít řešení.

 

Hlavní příčina  naších problémů se nachází v naší mysli a tady/zde je třeba začít.

 

 

Na konci setkání/terapie dostanete shrnutí celého sezení a manuál pro každý den.

 

Dovolte si být šťastní a žít naplno bez omezení.

 

Těším se na setkání u dobré kávy nebo čaje v mé soukromé pracovně v Ostravě.